0612567943 info@parentinc.nl

Afgelopen zondag was het Internationale Vrouwendag met als thema “Each for equal”. Maar wat houdt gelijkheid in? Ik denk dat je pas gendergelijkheid kunt bewerkstelligen als je de verschillen tussen man en vrouw serieus neemt. Dat je gelijke kansen kan creëren door in het verschil van behoeftes te voorzien.  Het verschil wat mij het meest na aan het hart ligt, is de zwangerschap bij vrouwen. Voor mij was dit het eerste besef dat mannen en vrouwen in Nederland nog steeds niet dezelfde kansen hebben op de werkvloer. Bij een zwangerschap op de werkvloer wordt duidelijk blootgelegd hoe “vrouwvriendelijk” of “gendergelijk” het bedrijfsbeleid is ingericht.

Hoewel een zwangerschap in de meeste gevallen een vrijwillige keuze is van de man en de vrouw, zijn de fysieke en mentale gevolgen van een zwangerschap bij de vrouw geen vrijwillige keuze. De natuur zit nu eenmaal zo in elkaar dat er veranderingen optreden in het lichaam van de vrouw wanneer zij een kind verwacht. In Nederland is er in wet- en regelgeving veel vastgelegd om de kansen van vrouwen tijdens een zwangerschap zo gelijk mogelijk te houden. Maar dit alleen is onvoldoende blijkt uit verschillende onderzoeken en dit zie ik ook terug bij de vrouwen om mij heen.

Bedrijven hebben een belangrijke rol als het gaat om het creëren van gelijke kansen, ook als er sprake is van een zwangerschap. Hoewel ik de indruk heb dat steeds meer organisaties zich flexibeler opstellen naar vrouwen, en ook naar mannen, die een kind verwachten, denk ik dat er ook nog een heel terrein te winnen valt.  Het bedrijf handelt vaak reactief bij een zwangerschap, terwijl een proactieve benadering door middel van het opstellen van een verlofplan, zoveel winst kan opleveren. Het is een borging voor het creëren van gelijke kansen bij een zwangerschap.

Allereerst benadrukt de intentie voor het opstellen van een verlofplan al de waardering en erkenning van de zwangere medewerker. Het geeft een signaal af dat een medewerker er niet alleen voor staat bij dit life changing event. Verder wordt er in het plan beschreven hoe de manager en medewerker de fases voor-, tijdens en na het verlof voor zich zien als het gaat om communicatie, vervanging, aard van de werkzaamheden, rust- en kolfmogelijkheden, terugkomst, etc. Het plan is de leidraad om gemakkelijk het gesprek met elkaar aan te gaan en bij te sturen als het nodig is. Een verlofplan heeft ook een belangrijke functie voor het team. Zij merken namelijk ook de gevolgen van een zwangerschap op de werkvloer en worden op deze manier actief betrokken bij een situatie die ook hen aangaat.

Het opstellen van een verlofplan voor vrouwen, laat staan voor mannen, is nog onontgonnen terrein in Nederland. Echter zou ik graag zien dat dit de standaard wordt bij elke organisatie waar een medewerker een kind verwacht. Het kan zoveel bijdragen in de positie van de vrouw op de werkvloer. Het is daarom dat ik mij actief inzet om bedrijven te helpen bij de implementatie van verlofplannen. Wanneer je hier meer over wilt weten, neem dan contact met mij op via www.parentinc.nl/contact