0612567943 info@parentinc.nl

Met Parent Inc. ben ik nu alweer een tijd bezig met de begeleiding bij zwangerschap op de werkvloer. Ik spreek veel werkgevers en ook zwangere of pas bevallen werknemers. En er valt mij iets vreemds op.

Als ik werkgevers spreek over zwangerschap op de werkvloer wordt dit vaak gezien als iets wat natuurlijk verloopt. Over het algemeen worden er weinig problemen ondervonden. En bestaat er daarom geen bijzonder beleid rondom deze periode, behalve dan wat is vastgelegd in wet- en regelgeving. Een aantal werkgevers geeft aan een zwangerschap op de werkvloer lastig te vinden. De zwangerschap komt dan vaak net niet lekker uit qua timing en het kan het bedrijf veel geld kosten als de zwangere werknemer eerder/langer uitvalt dan gepland. Maar dit wordt als een gegeven gezien.

En nu komt het vreemde. Elke zwangere vrouw die ik de afgelopen tijd gesproken heb (ja echt elke!), vindt dat de combinatie zwangerschap/net bevallen zijn en werk niet vlekkeloos verlopen is. Het is voor iedere werknemer een “big deal”. De ene struggelt wat harder dan de andere, maar er is één gemene deler dat gemist wordt. En dit is openlijk begrip voor de situatie en het toepassen van praktische oplossingen hiervoor! De arbeidsrelatie vinden ze onder druk staan.

Hoe komt het nu dat het perspectief over zwangerschap op de werkvloer zo anders is vanuit een werkgever dan vanuit een werknemer?

Dit heeft te maken met gebrekkige communicatie vanuit beide partijen over de situatie. En hier zijn al dan niet bewust redenen voor. De zwangere dame wil niet lastig zijn tegenover haar collega’s of klanten en wil niet haar kansen op promotie of haar baan verliezen. Ze gaat daarom overcompenseren zodat haar omgeving merkt dat er echt niks veranderd ondanks de zwangerschap. De werkgever vindt de zwangerschap vooral een privé aangelegenheid (54% van de gevallen), wil zich niet op glad ijs begeven in het geval juridische misstappen te begaan of vindt de zwangerschap gewoon buitengewoon lastig voor de organisatie.

Beide partijen negeren eigenlijk de fysieke en mentale effecten van het zwangere lichaam op de werkvloer. Het doel van deze aanpak is zo ongeschonden mogelijk uit de strijd te komen. Echter de realiteit is dat de situatie meer kwaad wordt aangedaan dan noodzakelijk. De vrouw kan gezondheidsklachten oplopen door de overcompensatie voor haar of haar baby. Verder kan ze zich zeer alleen en zoals eerder gezegd onbegrepen voelen in de situatie. Hierdoor verliest ze misschien toch haar baan, stelt ze haar collega’s teleur of besluit uiteindelijk zelf het bedrijf te verlaten. De organisatie loopt met deze aanpak een verhoogd risico op verzuim en verloop van toptalent. Dit resulteert in duizenden en soms tienduizenden euro’s aan kosten.

Wil jij als werkgever bewust omgaan met een zwangerschap op de werkvloer? Wil jij de risico’s beheersbaar maken? Wil jij openlijk begrip tonen naar jouw zwangere of pas bevallen medewerker? Vraag dan een vrijblijvend strategiegesprek met ons aan. In dit gesprek van 45 minuten leer je in ieder geval:

  • Wat jouw vrouwelijke werknemers verwachten van jou als werkgever wanneer zij zwanger/bevallen zijn
  • Hoe jij deze verwachtingen kan omzetten in de praktijk
  • Hoe een gezinsvriendelijk beleid jouw risico’s beheersbaar maakt