0612567943 info@parentinc.nl

Geschikt personeel vinden binnen de technische sector is een grote uitdaging. De huidige werknemers en potentiële kandidaten voor dit werkveld, bestaan vooral uit mannen. Vrouwelijke werknemers zijn zwaar ondervertegenwoordigd in de zogenoemde STEM-bedrijven (Science, Technology, Engineering & Mathematics). Zonde, want als er meer vrouwen geïnteresseerd zouden zijn in deze sector, zou de vijver om uit te vissen groter worden. Daar komt bij dat uit talloze onderzoeken is gebleken dat divers samengestelde teams significant beter presteren.

Het begint al op school. Het aantal meiden dat een Natuur en Techniek profiel kiest is beduidend lager dan het aantal jongens. Verschillende instanties maken zich hard om tijdens schooltijd meiden te enthousiasmeren voor techniek. Maar daar heb je als werkgever nu niets aan. Jij hebt namelijk op kortere termijn personeel nodig. Hoe kan jij dan het vrouwelijk potentieel aanspreken? En ook belangrijk, hoe behoud je jouw vrouwelijke werknemers?

Het start allemaal met de realisatie en het inzicht dat in het algemeen vrouwen andere dingen belangrijker vinden binnen een baan dan mannen. En dit dient zichtbaar te zijn binnen de verschillende aspecten van jouw bedrijfsvoering zoals communicatie, werving & selectie, arbeidsvoorwaarden en bedrijfscultuur.

Vrouwen vinden het belangrijk dat ze betekenisvol werk verrichten dat in lijn ligt met hun waarden en normen. Verder vinden ze het belangrijk dat ze gelijke kansen hebben, support krijgen en flexibiliteit kunnen inbouwen zodat ze een betere work-life balance voor zichzelf kunnen creëren. Zeker in de periode dat er gezinsuitbreiding plaatsvindt.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat veel vrouwen de technische sector verlaten in de periode dat zij net kinderen hebben gekregen, terwijl de meesten niet stoppen met werken. Als werkgever is het dus goed om je te beseffen dat dit een belangrijke periode is om te managen als je jouw vrouwelijk talent wilt behouden. En deze periode goed regelen, biedt ook kansen om het technisch talent dat bij andere organisaties gaat lopen naar jouw bedrijf toe te trekken. Het kan je zo dus een concurrentievoordeel opleveren.

Vind je dit interessant?

Parent Inc. begeleidt werkgevers van midden/grote tech-bedrijven wanneer hun werknemers een kind verwachten. Parent Inc. geeft jouw handvatten om de bedrijfsvoering rondom deze periode zo in te richten dat de arbeidsrelatie in tact blijft. Dit resulteert in behoud van vrouwelijk talent, minimalisering van verzuim en zet jouw als werkgever positief op de kaart. Ook bij (potentiële) werknemers die (nog) geen kind verwachten.

Wil jij als technisch werkgever jouw vijver met potentieel vergroten? Wil jij meer weten over hoe jij jouw bedrijf aantrekkelijker kan maken voor vrouwelijk talent? Wil jij kosten besparen door vrouwelijk talent aan boord te houden?

Vraag dan een vrijblijvend strategiegesprek met ons aan. In dit gesprek van 45 minuten leer je in ieder geval:

  • Wat jouw vrouwelijke werknemers verwachten van jou als werkgever wanneer zij zwanger/bevallen zijn
  • Hoe jij deze verwachtingen kan omzetten in de praktijk
  • Hoe een gezinsvriendelijk beleid jouw talentenpool en concurrentievoordeel vergroot