0612567943 info@parentinc.nl

Als het aankomt op zwangerschap op de werkvloer dan laten veel organisaties onnodig duizenden euro’s verloren gaan. Dit komt omdat een zwangerschap op de werkvloer op zijn beloop wordt gelaten en niet goed wordt gemanaged. Vaak is er wel aandacht voor de praktische kant rondom de zwangerschap zoals het regelen van vervanging tijdens het verlof of het aanwijzen van een kolfruimte. Maar er is ook een heel stuk dat over het hoofd wordt gezien, met een risico op hoge kosten als gevolg.

Ongebruikte vergoeding

Jaarlijks zijn er in Nederland 170.000 vrouwen in verwachting van een kindje. Het overgrote deel van deze vrouwen maakt deel uit van de arbeidsmarkt. In Nederland hebben wij het UWV die minimaal 16 weken loon doorbetaalt tijdens het zwangerschaps-/bevallingsverlof. Uit onderzoek van Robidus blijkt dat bedrijven gemiddeld 10% hier laten liggen. Verder vergoedt het UWV ook het loon wanneer de medewerkster verzuimt als gevolg van de zwangerschap of de bevalling. Hier laten werkgevers gemiddeld 30% van het geld liggen. En bij een verzuimpercentage tijdens de zwangerschap van 55% met gemiddeld 60 dagen, lopen de kosten al snel hoog op. Onnodig en duur.

Verzuim

Als manager is het belangrijk scherp te hebben dat een zwangerschap voor een medewerker zowel fysiek als mentaal een life-changing event is. Dit maakt het noodzakelijk de arbeidsrelatie met jouw medewerker extra goed te managen. Als je hierop niet bedacht bent, verhoog  je het risico op verzuim voor en na de bevalling. Uit onderzoek is gebleken dat 29% van de vrouwen verzuimt na het verlof, vaak met een psychische oorzaak. Psychisch verzuim duurt gemiddeld 53 dagen en kost een werkgever gemiddeld €410 per dag (€21.700 in totaal). Bij tijdige signalering kan de gemiddelde duur met 1/3 worden ingekort. Maar uiteraard is voorkomen beter dan genezen.

Verloop

Als laatste leidt het mismanagement van zwangerschap op de werkvloer op een hoger risico van verloop. Forbes meldde dat 1 op 2 mensen de organisatie verlaat wanneer zij te weinig support ervaren van hun manager. En het vervangen van mensen kost veel geld. Gemiddeld zijn werkgevers 21% van het bruto jaarsalaris kwijt als iemand bij het bedrijf vertrekt. Bij verloop in hogere functies kan dit percentage zelfs stijgen tot 213%. De kosten ontstaan door werving en selectie, productiviteitsverlies, inwerken en extra werk voor HR.  Tevens wordt bij vertrek van een medewerker het risico vergroot dat er meer medewerkers weggaan omdat de cultuur kan worden aangetast.

Geschat wordt dat Nederlandse bedrijven jaarlijks 3 miljard euro kwijt zijn door mismanagement bij zwangerschap. Het overgrote deel van dit geld kan bespaard worden, als managers de relatie met  hun zwangere medewerker goed zouden managen. Als jij wilt weten hoe jij binnen jullie bedrijf geld kunt besparen bij een zwangerschap, neem dan contact op met Parent Inc.