0612567943 info@parentinc.nl

Het onderhouden van de goede arbeidsrelatie met je zwangere medewerkster wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Maar hier zou toch actiever op gestuurd mogen worden. De dynamiek tussen medewerkster en manager veranderd door de intense verandering (fysiek en mentaal) in het leven van de medewerkster. Veel medewerkers verlaten een bedrijf als de relatie met hun manager niet goed is. Ook kan een slechte relatie leiden tot verzuim. Beide partijen verliezen in deze situatie.

Als manager doe je er goed aan regelmatig in gesprek te gaan met je zwangere medewerker. Je pakt hiermee de kans om er achter te komen hoe het met haar gaat, wat er moet gebeuren om haar zo lang mogelijk in goede gezondheid in de running te houden en wat haar ambities zijn. Door deze gesprekken toon je begrip, kan je vooroordelen checken en schep je tegelijkertijd een veilige omgeving.

Als je er vanuit gaat dat jouw medewerkster wel naar jou toe komt in het geval ze iets nodig heeft, kan je bedrogen uitkomen.  Dit heeft te maken met de zwangerschap paradox. Zij zal haar carrièrekansen niet willen verspelen door een zwangerschap. Verder zal ze haar collega’s niet tot last willen zijn en zal ze haar waarde voor de organisatie willen benadrukken door overcompensatie in haar werk. Tegelijkertijd heeft ze wel behoefte (soms onbewust) aan aandacht en aanpassingen voor de verandering in haar leven.

Wellicht denk je wat is er mis, met een “don’t ask, don’t tell” beleid. Echter dit beleid kan er toe leiden dat jullie elkaar verliezen. Voor jouw medewerkster gaat er iets gebeuren wat van grote invloed zal zijn op haar complete leven, dus ook haar werk. Dit vraagt dat hier actief op geanticipeerd moet worden. Alles bij het oude laten, zal in veel gevallen niet helpen. Jij gaat misschien handelen op basis van vooroordelen en zij zal haar behoeften niet delen. Dit tast de relatie aan en jullie kunnen elkaar in het uiterste geval verliezen.

De arbeidsrelatie onderhouden is ook een must omdat de medewerkster tijdens haar verlof een tijdje afstand heeft van haar werk. Buiten dat deze tijd nodig is voor herstel, binding en de zorg voor de baby, heeft de medewerkster ook de tijd om te reflecteren op haar werk. Dit vergroot de kans dat zij dingen vanuit een ander perspectief gaat zien. Als je niet in gesprek blijft en de relatie onderhoudt, groeien jullie uit elkaar.

Het goed managen van de arbeidsrelatie tijdens zwangerschap, zal je veel opleveren. Je houdt namelijk waardevol talent aan boord. Verder is gebleken dat moeders vaak goede werknemers zijn. Zij werken effectiever en kunnen makkelijker prioritering aanbrengen in hun taken. Dit is natuurlijk ook in het belang van het bedrijf. Een win-win situatie dus.